ࡱ> =?<bjbj7&}}4b.22222!!!2p9!!!!!22YYY!22Y!YYy` 2`v720b,7" 8E!!Y!!!!!Y!!!b!!!!!!!!!!!!! :ZaBcznik nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBT Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................. Siedziba: ............................................................................................................... SkBadajc ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . O[wiadczam, |e w zakresie niezbdnym do wykazania speBniania warunku wiedzy i do[wiadczenia, przedstawiam wykaz ROBT wykonanych w okresie ostatnich piciu.<FH j t ;rh^h\N@h7'%CJOJQJ^JaJhhCJOJQJ^JaJUhEWOJQJ^Jh'OJQJ^J$hBeh$OOJPJQJ^JnHtHhBeCJOJPJQJ^JaJh$OCJOJPJQJ^JaJh\OJQJ^Jh'5CJOJQJ^JaJh\5CJOJQJ^JaJ h\5>*CJOJQJ^JaJ h 5>*CJOJQJ^JaJ hk{5>*CJOJQJ^JaJ.HR p  $$Ifa$gdk{ $$Ifa$gd\$a$gdBegd$Ogdk{$a$gd\gd\$a$gd\$a$gd\ lat przed upBywem terminu skBadania ofert, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy w tym okresie. (co najmniej jedna robot na remont/budow dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej o kwocie minimum 400.000 PLN brutto), Lp. Rodzaj Miejsce Podmiot na rzecz ktrego roboty zostaBy wykonane Warto[ Data wykonania12 ZaBczniki: - dowody potwierdzajce, |e roboty budowlane zostaBy wykonane nale|ycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowo ukoDczone. ..................................... ........................................ miejscowo[ i data podpis osb/osoby uprawnionej LXZz±|x|xjY h'h\CJOJQJ^JaJh'CJOJQJ^JaJhk{hk{OJQJ^J hk{hk{h^5OJQJ^Jh'5OJQJ^Jhk{hk{5OJQJ^J h\hxaCJOJQJ^JaJh\CJOJQJ^JaJ)h\h\B*CJOJQJ^JaJph h\h\CJOJQJ^JaJh7'%CJPJaJ$If $$Ifa$Ff$d$1$Ifa$gd^d$1$Ifgd,"d$1$Ifgd'd$1$Ifgd^ /& $If $$Ifa$kd$$IfTlֈ 8$+3D8* t0i644 lBaytk{T $$Ifa$2++gd'kd$$IfTlֈ 8$+38* t0i644 laytk{T$&H| ۹۹۹۹h\h'5CJOJQJ^JaJhxa5CJOJQJ^JaJh\5CJOJQJ^JaJ h'hxaCJOJQJ^JaJ h'hl@CJOJQJ^JaJ h'h'CJOJQJ^JaJ&h'h\5>*CJOJQJ^JaJ gd\gd\ $a$gd'51h0:p\A .!"#$% $$If!vh5E5 5j 5 55 #vE#v #vj #v #v#v :V l t<0i658555*55/ Bp<ytk{T&kd$$IfTlֈ 8$+38*D t<0i644 lBap<ytk{T $$If!vh5E5 5j 5 55 #vE#v #vj #v #v#v :V l t0i6,58555*55/ Bytk{T$$If!vh5E5 5j 5 55 #vE#v #vj #v #v#v :V l t0i6,58555*55/ ytk{Tj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N \Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy b/b \Bez odstpw Znak'5CJOJPJQJ_HaJmHsHtH h`h \ Bez odstpw5$7$8$H$'5CJOJPJQJ_HaJmHsHtH nn \ Akapit z listd5$7$8$H$^m$CJOJPJQJaJtHP"P $O0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJP1P $O0Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &  L# AA@0( B S ?"XF/ z^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.F/ ' %XI0gBe,"7'%2J&'$sDE$OEW! \^ _xa@eMfhk{ fTc i l@}\@4hh h hUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @CalibriO. k9?Lucida Sans UnicodesTimes New RomanTimes New Roman9. "[ Segoe UIA BCambria Math"eGeG3VG !0?QHX $P\2!xxVioletta FilipowiczJustyna Pil[niak Oh+'0 0 < H T`hpxVioletta FilipowiczNormalJustyna Pilniak2Microsoft Office Word@F#@Vl@p@p՜.+,0 hp  Microsoft  Tytu !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry FPv@Data 1TableWordDocument7&SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q