ࡱ> 8;7+bjbj40}} ,j66666%; G'))))))6T)]O%%OO)66}}}O.66'}O'}}}6t}}0},},}}&,pOO}OOOOO))}OOOOOOO,OOOOOOOOO : ZaBcznik nr 4 do SIWZ Nazwa Wykonawcy............................................................ Adres Wykonawcy.............................................................. O[wiadczenie wykonawcy SkBadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZCE SPEANIANIA WARUNKW UDZIAAU W POSTPOWANIU Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. o[wiadczam, co nastpuje: INFORMACJA DOTYCZCA WYKONAWCY: O[wiadczam , |e speBniam warunki udziaBu w postpowaniu okre[lone przez zamawiajcego w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia. (wskaza dokument i wBa[ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w ktrej okre[lono warunki udziaBu w postpowaniu). & & & & & & & & & . (miejscowo[), dnia& & & & & & & & ..r. . (podpis) INFORMACJA W ZWIZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTW: O[wiadczam, |e w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, okre[lonych przez zamawiajcego w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (wskaza dokument .DFH  N ⲕxaYE;.hhGOJQJ^JhOJQJ^J&hhG5>*CJOJQJ^JaJhRhhG6,hhCJOJPJQJ^JaJnHtH8hSh6B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH8hh6B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH0hh6B*OJPJQJ^JnHphtH-hB{j5>*B*OJPJQJ^JnHphtH3hh5>*B*OJPJQJ^JnHphtHh BDH4 j T $a$gdZM$a$gdSgdS$a$gd$a$gd$a$gdGgdGd5$7$8$9DH$gdSd5$7$8$9DH$gd$a$gdN \ > j x R T ϿπshZM9' *hhG5B*OJQJ^Jphhh@OJQJ^JhShZM5OJQJ^JhS5OJQJ^JhShZMOJQJ^JhZM5OJQJ^JhSOJQJ^JhjhGOJQJ^Jhjh@OJQJ^Jhh@5>*OJQJ^JhhG5>*OJQJ^JhhOJQJ^JhGOJQJ^JhhGOJQJ^Jhh^OJQJ^J (*,$&B;ɻɟr`N#%%&&''$a$gdQXG ^`gdQXG gdQXGdgdj$a$gdgd  ^`gd gd gdGfh@BD "!$!*!@!r!!!!!!""@"T"V""""վˊ˾ˀ˾վokZ hjhQXGCJOJQJ^JaJh hQXGh CJOJQJ^JaJhQXGOJQJ^JU#hh 6CJOJQJ^JaJ#hh6CJOJQJ^JaJhh5OJQJ^Jhh OJQJ^JhOJQJ^Jhh OJQJ^JhhG5OJQJ^J *hh 5OJQJ^Ji wBa[ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w ktrej okre[lono warunki udziaBu w postpowaniu), polegam na zasobach nastpujcego/ych podmiotu/w: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & , w nastpujcym zakresie : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (wskaza podmiot i okre[li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). & & & & & & & & & . (miejscowo[), dnia& & & & & & & & ..r. & & & & & & & & & & & & & . (podpis) OZWIADCZENIE DOTYCZCE PODANYCH INFORMACJI : O[wiadczam, |e wszystkie informacje podane w powy|szych o[wiadczeniach s aktualne i zgodne z prawd oraz zostaBy przedstawione z peBn [wiadomo[ci konsekwencji wprowadzania zamawiajcego w bBd przy przedstawianiu informacji. & & & & & & & & & . (miejscowo[), dnia& & & & & & .& & & & & & & ..r. & & & & & & & & & & & & & . (podpis) "#N$%%%&&&&&&&'''( (,(8(`)****+Ⱥ{wsb[ h h hjhjCJOJQJ^JaJhjh hQXGh OJQJ^JhPOJQJ^JhQXGh^OJQJ^JhQXGh OJQJ^JhQXGh 5OJQJ^JhQXGh 5OJQJ^J *hQXGh 5OJQJ^Jh hjhQXGCJOJQJ^JaJ#hjhQXG6CJOJQJ^JaJ'''P(***++gd  ^`gdQXG gdQXGgd 21h:pj. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy L`L Bez odstpwCJ_HaJmHsHtH PP ZM0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJLL ZM0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 0N "+ '+ L# AA@0( B S ?_GoBackC C e}>cd r=sRc5W _8QXGGpSB{j{noCRhPj ZMoSB@^ @X hh h hh @hh UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri9. "[ Segoe UIA BCambria Math"1eGeGz3VG !0 ?HX $Po2!xxjkulaJustyna Pil[niakOh+'0t $ 0 < HT\dljkulaNormalJustyna Pilniak2Microsoft Office Word@@$@Ɯ@Ɯ ՜.+,0 hp  Microsoft  Tytu !"#$%&()*+,-.01234569:=Root Entry FEw<1Table,WordDocument 40SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/MsoDataStorecrtFRGRXEKUG0HZQ==2crtItem PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q