Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Historia

Za datę urodzin szkoły uważa się rok 1952, kiedy decyzją władz oświatowych powołano nową placówkę oświatową dla absolwentów szkół podstawowych i przydzielono jej kilka pomieszczeń w używanym przez oświatę budynku dawnego Technikum Kupieckiego przy ul. Kopernika 8. 

Utworzono wtedy cztery odrębne szkoły:

Technikum Handlowe, 
Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne, 
Technikum Finansowe, 
Technikum Statystyczne.
 
Trzy ostatnie szkoły na przestrzeni pięciu następnych lat stopniowo łączono, aż w roku 1957 utworzono Technikum Ekonomiczne o pięcioletnim cyklu kształcenia, które po następnych dziesięciu latach, tj. w roku 1967 przemianowane zostało na czteroletnie liceum ekonomiczne.

W dniu 28 września 1968 roku szkoła zaczęła pracę we własnym obiekcie - na owe czasy nowoczesnym - przy ul. Langiewicza 18 oraz nadano szkole im. Oskara Langego.
 
W skład szkoły wchodziły nie tylko klasy młodzieżowe, funkcjonował także wydział zaoczny z licznymi filiami, wydział wieczorowy, a od roku 1959 istnieje także Policealne Studium Ekonomiczne dla absolwentów liceów ogólnokształcących.
Tak rozbudowane szkoła w roku 1979 nazwana została Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2.

Od samego początku swego istnienia szkoła była ukierunkowana na kształcenie uczniów w tych specjalnościach ekonomicznych, których potrzebowała ówczesna gospodarka. Stąd przez wiele lat dominowały liczebnie takie specjalności, jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, ekonomika i organizacja transportu samochodowego, eksploatacje pocztowo-telekomunikacyjna, zaś od początku lat siedemdziesiątych - administracja terenowa, a następnie administracja państwowa. Absolwenci szkoły uzyskiwali tytuł technika ekonomisty.

Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Feliks Gibuła, który przez pierwsze 15 lat kierował placówką. To on właśnie czynił starania o budowę własnego obiektu dla szkoły. 
Kierownictwo szkoły z dniem 1 stycznia 1968 objął świetny znawca ekonomi i sprawny organizator - mgr Henryk Florin. Szkoła pod jego kierownictwem rozwinęła się tak pod względem kierunków jakości kształcenia, jak też pod względem ilościowym: za wzrostem liczby uczniów szedł wzrost kadry pedagogicznej. Trudne dla wszystkich lata 80 to dla Ekonomika czas poszukiwania optymalnych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania szkoły: tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia, zabiegi o rozbudowę placówki i o środki do unowocześnianie jej wyposażenia. To również nieustanna troska o konsolidację kadry nauczycielskiej, wzmożona opieka nad dorastającymi w ferworze politycznym młodymi ludźmi. Z tymi problemami przyszło borykać się kolejnemu dyrektorowi, związanemu prawie od początku ze szkołą - mgr Kazimierzowi Bieleckiemu.

Jego następcą w roku 1989 został - dr Andrzej Pawlik. Przez wiele lat wiodącym kierunkiem w ZSE była ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Jest też na rynku pracy w miarę duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach usługowych, np. hotelarstwo, a nawet finanse czy rachunkowość. Na przestrzeni minionego dziesięciolecia w ZSE następowały liczne zmiany w kierunkach kształcenia, których celem było dostosowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku regionalnego.

Dziś absolwentów ZSE spotkać można w całym kraju w bardzo różnych zakładach pracy, w spółkach czy firmach prywatnych. Są cenionymi pracownikami, dyrektorami, menedżerami; nie brak też nauczycieli i to różnych przedmiotów: od ekonomii zaczynając, poprzez historię, język polski, matematykę aż do wychowania fizycznego. Szkoła przygotowywała i przygotowuje wszechstronnie. Jedną z naczelnych zasad nauczycieli jest "nie tłumić indywidualnych zdolności i predyspozycji". Służą temu różnorodne koła zainteresowań, kluby dyskusyjne, koła sportowe, zespoły artystyczne

Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Lucyna Gromiec.