II Konkurs Poetycki dla Gimnazjalistów

Obchody Jubileuszu w dniu 13 czerwca 2012 r. zainauguruje rozstrzygnięcie II Konkursu Poetyckiego dla Gimnazjalistów „Obudź w sobie poetę”, podsumowanie piętnastego roku działalności Klubu Poetów PEGAZIK oraz rozdanie nagród za najlepsze recenzje filmowe, będące wynikiem uczestnictwa młodzieży w rocznym cyklu warsztatów filmowych w kinie MOSKWA pod hasłem „U progu dojrzałości”.

Utwory nadesłane na Konkurs przez gimnazjalistów znajdą się w Zeszycie Specjalnym szkolnego Klubu PEGAZIK.
W tomiku przyjęliśmy zasadę prezentacji jednego utworu /lub jego fragmentu/ każdego z uczestników z wyjątkiem zwycięzców, którzy odnajdą w naszym wydawnictwie dwa swoje wiersze. Cieszymy się, że nasza propozycja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony Gimnazjalistów, którzy podzielili się z nami swoją twórczością, a ich Opiekunom dziękujemy za współpracę, a przede wszystkim promowanie młodych talentów.

Planujemy kolejne edycje Konkursu Poetyckiego dla Gimnazjalistów.

zdjęcia...

Szkolne Mikołajki

2015/2016 04.12.2015 10:00 5 Days