Artykuły

Plan nauczania dla zawodu Technik Ekonomista NPP

Plan nauczania

Dla zawodu - Technik ekonomista

z nową podstawą programową obowiązującą od r. szk. 2012/2013

 

Przedmiot

1

2

3

4

Suma

język polski

3

3

3

3

12

język niemiecki

2

1

2

1

6

język angielski

2

3

3

1

9

język angielski rozszerzony   1 2 3 6

historia

1

1

 

 

2

historia i społeczeństwo - p. uzupełniający

      4 4

wiedza o społeczeństwie

1

 

 

 

1

wiedza o kulturze

1

 

 

 

1

matematyka

3

3

2

2

10

fizyka i astronomia

1

 

 

 

1

chemia

1

 

 

 

1

biologia

1

 

 

 

1

geografia

1

 

 

 

1

geografia rozszerzona   2 2 4 8

podstawy przedsiębiorczości

1

1

 

 

2

informatyka

1

 

 

 

1

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

1

godzina z wychowawcą

1

1

1

1

4

religia

2

2

2

2

8

podstawy ekonomii

3

 

 

 

3

rachunkowość

 

1

5

3

9

prawo

 

2

 

 

2

sprawozdawczość i analiza finansowa

 

 

 

1

1

kadry i płace   2     2

język obcy zawodowy

 

 

2

 

2

pracownia techniki biurowej i statystyki

2

3

 

 

5

pracownia ekonomiczna   4     4

praktyka zawodowa

 

 

3

 

3

pracownia - podejmowanie działalności gospodarczej   2     2
podejmowanie działalności gospodarczej 4 2     6
pracownia rachunkowości     6 5 11

dys. dyr. - wychowanie do życia w rodzinie

14R

14R

14R

 

1,11

tygodniowo

35,37

37,37

36,37

33

142,11

Szkolne Mikołajki

2015/2016 04.12.2015 10:00 6 Days