Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach składa się z:
Technikum nr 5 kształcącym w zawodach:
  • Technik hotelarstwa
  • Technik obsługi turystycznej
  • Technik ekonomista
Szkoły Policealnej nr 8 kształcącej w zawodach:
  • Technik rachunkowości
  • Technik administracji
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz na kursach zawodowych w kwalifikacjach:
A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 - Prowadzenie rachunkowości
A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji


Plan nauczania dla zawodu Technik hotelarstwa:
 

Przedmiot

1

2

3

4

Suma

język polski

3

3

3

3

12

język niemiecki

2

1

2

1

6

język angielski

2

3

3

1

9

język angielski rozszerzony   1 2 3 6

historia

1

1

 

 

2

historia i społeczeństwo - p. uzupełniający

      4 4

wiedza o społeczeństwie

1

 

 

 

1

wiedza o kulturze

1

 

 

 

1

matematyka

3

3

2

2

10

fizyka i astronomia

1

 

 

 

1

chemia

1

 

 

 

1

biologia

1

 

 

 

1

geografia

1

 

 

 

1

geografia rozszerzona   2 2 4 8

podstawy przedsiębiorczości

1

 

 

2

informatyka

1

 

 

 

1

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

1

godzina z wychowawcą

1

1

1

1

4

religia

2

2

2

2

8

podstawy hotelarstwa

2

 

 

4

działalność recepcji

3

5

 

 

8

marketing usług hotelarskich

 

 

2

organizacja pracy służby pięter

 

 

 

1

obsługa konsumenta     1 2

usługi dodatkowe w hotelarstwie

 

 

3

podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

1

 

 

3

język obcy zawodowy   1   2

pracownia hotelarska

2

12

pracownia - obsługi konsumenta     4
praktyka z zajęć zawodowych praktycznych      5   5
pracownia obsługi informatycznej    2 2   4

dys. dyr. - wychowanie do życia w rodzinie

14R

14R

14R

 

1,11

tygodniowo

35,37

37,37

36,37

33

142,11


Plan nauczania dla zawodu Technik obsługi turystycznej:

Przedmiot

1

2

3

4

Suma

język polski

3

3

3

3

12

język niemiecki

2

1

2

1

6

język angielski

2

3

3

1

9

język angielski rozszerzony   1 2 3 6

historia

1

1

 

 

2

historia i społeczeństwo - p. uzupełniający

      4 4

wiedza o społeczeństwie

1

 

 

 

1

wiedza o kulturze

1

 

 

 

1

matematyka

3

3

2

2

10

fizyka i astronomia

1

 

 

 

1

chemia

1

 

 

 

1

biologia

1

 

 

 

1

geografia

1

 

 

 

1

geografia rozszerzona   2 2 4 8

podstawy przedsiębiorczości

1

1

 

 

2

informatyka

1

 

 

 

1

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

1

godzina z wychowawcą

1

1

1

1

4

religia

2

2

2

2

8

podstawy działalności gospodarczej w turystyce

1

1

1

1

4

podstawy turystyki

2

 

 

 

2

marketing usług turystycznych

 

1

1

 

2

język obcy zawodowy

 

1

1

 

2

organizacja imprez i usług turystycznych

4

3

3

1

11

geografia turystyczna

1

1

1

1

4

praktyka z zajęć zawodowych praktycznych   5 5   10

pracownia informacji turystycznej

 

 

1

2

3

pracownia obsługi informatycznej w turystyce   2 1   3
pracownia turystyczna 1 2 2 4 9

dys. dyr. - wychowanie do życia w rodzinie

14R

14R

14R

 

1,11

tygodniowo

35,37

37,37

36,37

33

142,11


Plan nauczania dla zawodu Technik ekonomista:
 

Przedmiot

1

2

3

4

Suma

język polski

3

3

3

3

12

język niemiecki

2

1

2

1

6

język angielski

2

3

3

1

9

język angielski rozszerzony   1 2 3 6

historia

1

1

 

 

2

historia i społeczeństwo - p. uzupełniający

      4 4

wiedza o społeczeństwie

1

 

 

 

1

wiedza o kulturze

1

 

 

 

1

matematyka

3

3

2

2

10

fizyka i astronomia

1

 

 

 

1

chemia

1

 

 

 

1

biologia

1

 

 

 

1

geografia

1

 

 

 

1

geografia rozszerzona   2 2 4 8

podstawy przedsiębiorczości

1

1

 

 

2

informatyka

1

 

 

 

1

wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

1

godzina z wychowawcą

1

1

1

1

4

religia

2

2

2

2

8

podstawy ekonomii

3

 

 

 

3

rachunkowość

 

1

5

3

9

prawo

 

2

 

 

2

sprawozdawczość i analiza finansowa

 

 

 

1

1

kadry i płace   2     2

język obcy zawodowy

 

 

2

 

2

pracownia techniki biurowej i statystyki

2

3

 

 

5

pracownia ekonomiczna   4     4

praktyka zawodowa

 

 

3

 

3

pracownia - podejmowanie działalności gospodarczej   2     2
podejmowanie działalności gospodarczej 4 2     6
pracownia rachunkowości     6 5 11

dys. dyr. - wychowanie do życia w rodzinie

14R

14R

14R

 

1,11

tygodniowo

35,37

37,37

36,37

33

142,11