Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie

ue-rot

Aktualności:

​​Dodano: 29. 09. 2017
15 września 2017 ostatnia z trzech grup młodzieży naszej szkoły zakończyła dwutygodniowy staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii, który odbywał się w ramach projektu finansowanego w całości z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z renomowanym partnerem brytyjskim Management and Language Specialists International CollegeBournemouth, działającym w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego.
Tak, jak w poprzednich grupach, celem stażu było stosowanie w praktyce analizy SWOT jakości obsługi klienta hotelowego oraz umiejętności interpersonalnych i zawodowych, tak ważnych dla pracownika hotelowego. Wyniki swojej pracy młodzież przedstawiała w postaci prezentacji multimedialnych.
W trakcie czasu wolnego zostały zorganizowane wycieczki po regionie i do Londynu. Największe wrażenie zrobiła jednak wyprawa na Wybrzeże Jurajskie, gdzie młodzież  mogła zobaczyć wspaniałe przykłady twórczej roli wiatru i wody oceanu w powstawaniu niezwykłych form skalnych.  Zdjęcia z tej wycieczki z pewnością ubarwią naukę geografii,   w tym geografii turystycznej.
Istotnym elementem stażu było doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie języka angielskiego ogólnego, jak i zawodowego. Sprzyjało temu zakwaterowanie naszych uczniów u rodzin brytyjskich, gdzie poznawali codzienne życie mieszkańców Wysp Brytyjskich. W czasie stażu młodzież spotykała się z  osobami z różnych krajów, a nawet kontynentów. Zajęcia stawały się okazją do kształtowania szacunku i tolerancji wobec odmiennych kultur oraz pożądanych postaw społecznych i osobistych przyszłego hotelarza.
​​Dodano: 3. 03. 2016

W dniach 4-16 lutego 2017 druga z 3 szesnastoosobowych grup uczniów naszej szkoły odbywała dwutygodniowy staż w ramach projektu programu PO WER „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie” prowadzonego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Partnerem Goszczącym uczestników stażu był znany, współpracujący z nami od 13 lat, Management and Language Specialists International College w  Bournemouth w Anglii.
Podobnie, jak w czasie stażu pierwszej grupy we wrześniu 2016, uczestniczki warsztatów dokonywały wszechstronnej analizy oferty hotelowej kurortu, przedstawiając swe wnioski w prezentacjach multimedialnych. Wycieczki do stolicy i najciekawszych miejsc tego malowniczego regionu uatrakcyjniły pobyt, a zakwaterowanie u rodzin brytyjskich pomogło  w doskonaleniu ich umiejętności językowych.
 Ulotka podsumowująca udział uczniów w projekcie - praca uczniowska​​Dodano: 1. 01. 2016

REKRUTACJA
Staż w Anglii
2 – 16 września 2017

Projekt europejskiego programu edukacyjnego PO WER „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie.” 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
MLS International College w Bournemouth, UK

 
Uczniowie klas drugich i trzecich  chętni do udziału w dwutygodniowym stażu proszeni są o odbiór KART ZGŁOSZENIOWYCH u p. Jacka Haducha lub p. Anny Tkacz-Haduch od poniedziałku 9 stycznia 2017 

Po wypełnieniu, karty należy zwrócić do środy 18 stycznia.

Test znajomości języka angielskiego odbędzie się w piątek 20 stycznia 2017 o godz. 9.40 w sali 1
 ​Dodano: 22. 09. 2016
W ramach projektu programu PO WER „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie” prowadzonego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego pierwsza z 3 grup uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbywała dwutygodniowy staż zagraniczny w dniach 5-17 września 2016 r. Partnerem Goszczącym uczestników stażu był renomowany Management and Language Specialists International College        w  Bournemouth, pięknym nadmorskim kurorcie na południu Anglii.
 
W ramach swojego stażu uczestniczki brały udział w warsztatach na temat  marketingu usług hotelarskich i obsługi klienta oraz odbywały wizyty studyjne do miejscowych hoteli, a wyniki swoich prac przedstawiały w prezentacjach multimedialnych.
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich dało uczennicom możliwość bezpośredniego poznania życia codziennego Brytyjczyków oraz szlifowania swoich umiejętności językowych, natomiast wycieczki do Londynu, Boscombe, Christchurch oraz najpiękniejszych zakątków Jurassic Coast dostarczyły niezapomnianych wrażeń.
​Dodano: 18. 09. 2016

Staż w Anglii
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
MLS International College w Bournemouth, UK

 
Uczniowie klas trzecich i czwartych chętni do udziału w dwutygodniowym stażu 4.02.2017 – 18.02.2017 (1 tydzień ferii + 1 tydzień szkoły) proszeni są o odbiór KART ZGŁOSZENIOWYCH u p. Jacka Haducha lub p. Anny Tkacz-Haduch od poniedziałku 19 września 2016 Po wypełnieniu, karty należy zwrócić do piątku 23 września 2016
 
Test znajomości języka angielskiego odbędzie się w poniedziałek 26 września 2016 o godz. 11.35 w sali 1

 Dodano: 21. 03. 2016
Nasza szkoła we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego i MLS International College w Bournemouth, UK, realizuje projekt programu PO WER „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie.”
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w tegorocznym stażu, który odbędzie się we wrześniu 2016 roku, uczestniczą obecnie w kursie przygotowawczym językowo- kulturowym. W roku 2017 dwie następne grupy uczniów wyjadą na dwutygodniowe staże. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w czasie warsztatów i wizyt studyjnych, zwiedzić Londyn i mieszkając u rodzin brytyjskich bliższej poznać tamtejszą kulturę i język? Czekając na ogłoszenia     o rekrutacji na przyszłe staże, zobacz, jak przebiegał ten w roku 2014.

Anglia 2014Dodano: 22. 02. 2016

Staż w Anglii
 
Projekt programu PO WER
„Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie”
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach
MLS International College w Bournemouth, UK
 
Rekrutacja
 
Uczniowie chętni do udziału w dwutygodniowym stażu
3.09.2016 - 18.09.2016
proszeni są o odbiór KART ZGŁOSZENIOWYCH
u p. Jacka Haducha lub p. Anny Tkacz-Haduch.
 
Po wypełnieniu, karty należy zwrócić
do czwartku 25 lutego 2016.
 
Test znajomości języka angielskiego odbędzie się
w piątek 26 lutego 2016
o godz. 10.30 w sali 14


Dodano: 29. 01. 2016

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie” realizowanego w ramach Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w oparciu o umowę POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014615 podpisaną przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
 2. Projekt „Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie”, realizowany jest przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
 3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy ulicy Ściegiennego 2/32.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2015 do 30.12.2017.
 
§2
REKRUTACJA UCZNIÓW
 
Informacje o projekcie

 
 1. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, ul. Langiewicza 18 (ZSE).
 2. W projekcie biorą udział trzy grupy uczniów ZSE po 16 osób każda, którzy odbędą staż zawodowy w MLS International College w Bournemouth w Anglii.
 
Zasady rekrutacji

 
 1. Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie www.ekonomik-kielce.edu.pl
 2. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w ZSE w Kielcach w dniach:
I grupa uczniów: 20 – 27 lutego 2016 r.
II grupa uczniów: 1 – 24 września 2016 r.
III grupa uczniów: 1 – 28 lutego 2017 r.
 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSE,
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • Nauczyciel anglista.
 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń ZSE lub absolwent ZSE, jeżeli od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.
 
 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie wniosku przez zainteresowanego ucznia (wniosek zawiera wstępną zgodę rodziców),
 • analizę kryteriów formalnych,
 • wyliczenie punktów przyznawanych w oparciu o poniższe kryteria,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji.
 1. Kryteria rekrutacji:
 • ostatnia końcowo roczna ocena z zachowania (1-6 punktów),
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych (1-6 punktów),
 • wynik testu znajomości języka angielskiego (1-6 punktów),
 • udział w życiu szkoły (1-3 punktów).
 1. Oceny brane pod uwagę dotyczą ostatniego semestru poprzedzającego rekrutację.
 2. Pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w mobilnościach zagranicznych. Osoby ubiegające się o wyjazd po raz kolejny będą brane pod uwagę tylko w przypadku wolnych miejsc.
 3. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy zasadniczej i rezerwowej uczestników.
 4. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą ilością punktów, przy czym ze względu na zakwaterowanie ilość chłopców i dziewcząt będzie parzysta.
 5. Sumaryczna ilość punktów będzie decydować o miejscu na liście uczestników.
 6. W przypadku równej ilości punktów pod uwagę będzie brana dodatkowo ostatnia końcowo roczna ocena z języka angielskiego.
 7. Osoby, które nie zostaną bezpośrednio zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału wraz z rodzicami/ opiekunami w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu.
 10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 11. W przypadku rażącego naruszenia Statutu szkoły następuje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych.
 
Procedura odwoławcza

 
 1. Niezakwalifikowani uczniowie mają prawo do złożenia odwołania z odpowiednim uzasadnieniem i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach działający wspólnie jako Komisja Odwoławcza.
 
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez podania przyczyny z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSE w Kielcach w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).
 
 1. Rezygnacja w trakcie trwania działań projektowych jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie stosowne do sytuacji (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 
§3
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
 
Informacje o projekcie

 
 1. Projekt skierowany jest do pracowników centrali Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (ROT) oraz organizacji członkowskich i partnerskich odpowiedzialnych za szkolenie i doskonalenie zawodowe.
 2. W projekcie bierze udział grupa 11 pracowników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu w MLS International College w Bournemouth w Anglii.
 
Zasady rekrutacji

 
 1. Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie www.rot.swietokrzyskie.travel
 2. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w siedzibie ROT w Kielcach  w dniach 5 - 15 lutego 2016 r.
 3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Dwie osoby wydelegowane przez Dyrektora ROT,
 • Nauczyciel anglista oddelegowany z ZSE.
 1. Uczestnikiem szkolenia może być pracownik centrali ROT oraz organizacji członkowskich i partnerskich odpowiedzialnych za szkolenie i doskonalenie zawodowe.
 2. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego pracownika,
 • analizę kryteriów formalnych,
 • przyznanie punktów w oparciu o poniższe kryteria,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji.
 1. Kryteria rekrutacji:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie mniej niż A2 potwierdzona wstępnym testem kompetencji,
 • chęć do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, interpersonalnych i cech personalnych,
 • zobowiązanie się do przygotowania prezentacji multimedialnej i materiałów szkoleniowych dla techników hotelarskich, która będzie stanowiła wynik pracy uczestników warsztatów w Anglii. 
 1. Pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w mobilnościach zagranicznych. Osoby ubiegające się o wyjazd po raz kolejny będą brane pod uwagę tylko w przypadku wolnych miejsc.
 2. Z oceny wniosku złożonego przez członka Komisji Rekrutacyjnej, wyłączona jest osoba zainteresowana.
 3. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy zasadniczej i rezerwowej uczestników.
 4. Osoby, które nie zostaną bezpośrednio zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 6. Pracownicy, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu.
 7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że pracownik nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 
 
Procedura odwoławcza

 
 1. Niezakwalifikowani pracownicy mają prawo do złożenia odwołania z odpowiednim uzasadnieniem i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach działający wspólnie jako Komisja Odwoławcza.
 
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez podania przyczyny z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ROT w Kielcach w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
 2. Rezygnacja w trakcie trwania działań projektowych jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie stosowne do sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygnięte będą przez Beneficjenta projektu czyli Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2016 r.
 
 

O projekcie

Projekt w ramach akcji Mobilność edukacyjna programu PO WER
„Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie.”
 
 
Nasz szkoła, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, od wielu  już lat współpracuje z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, wspólnie wykonując działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia kadr przemysłu turystyczno-hotelarskiego w regionie świętokrzyskim. W dniu 31.12.2015 r. Regionalna Organizacja  Turystyczna  Województwa  Świętokrzyskiego  rozpoczęła  realizację   projektu
pn. Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Partnerem projektu w Wielkiej Brytanii jest Instytucja Management and Language Specialists International College w Bournemouth, działająca w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego oraz zajmująca  się  obsługą  projektów  partnerskich
w ramach programów unijnych. Planowany termin  zakończenia realizacji projektu to 30.12.2017 r.
 
Uczestnikami projektu będzie 48 uczniów klas hotelarskich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Projekt zakłada wysłanie trzech 16 osobowych grup uczniów na dwutygodniowe staże w latach 2016-2017. W trakcie swojego pobytu w Anglii uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie właściwej obsługi klienta oraz pracować  nad  sposobami  podnoszenia  jej  jakości.  Udział  w  projekcie  weźmie  również
11-osobowa grupa pracowników ROT, którzy w trakcie tygodniowego stażu będą poznawać strategię przygotowywania  i  rozwoju  kadr  dla potrzeb  przemysłu hotelarsko-turystycznego
w regionie Bournemouth oraz rozwoju tamtejszej turystyki. Każda z 4 grup uczestników działań mobilności odbędzie przygotowanie językowo-kulturowe w wymiarze 100 godzin.
 
Celem Projektu jest zdobycie i poszerzenie praktycznych kwalifikacji zawodowych przez uczestników, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSE, jak również w efekcie rozwój branży hotelarskiej w regionie świętokrzyskim.
 
Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników, w szczególności w zakresie obsługi klienta i poprawiania jakości tej obsługi, ich  umiejętności językowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego hotelarskiego, rozwój cech osobowościowych, takich jak umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, przedsiębiorczości,  umiejętności samokształcenia,  pracy zespołowej,  tolerancji
i zrozumienia dla innych postaw i kultur.