Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zamówienia w ramach projektu UE

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z poźn.zm.) zwanych dalej „ustawą” na Świadczenie usług transportowych dla uczniów wraz z opiekunami oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w ramach realizowanego projektu ”Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej” o numerze 2016-1- PL01-KA102-024191 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia