Ekonomia społeczna jako istotny czynnik w tworzeniu integracji i spójności społeczeństw

Ekonomia społeczna stanowi połączenie zestawu struktur, które dążą do pogodzenia działalności obiektów użyteczności publicznej, wyników gospodarczych i rządów demokratycznych z ambicją tworzenia miejsc pracy i zwiększenia spójności społecznej....
Read More ⟶

Dlaczego warto uczyć się ekonomii?

Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest na stosunkowo niskim poziomie, o czym świadczy chociażby brak znajomości podstawowych pojęć związanych z bankowością czy rozwojem gospodarczym. Tymczasem ekonomia to nie tylko nauka czysto akademicka, ale przydaje się...
Read More ⟶